Ethiopisch-Nederlandse Vriendschapsvereniging

Actief de banden tussen Nederland en Ethiopië bevorderen

Transport per ezel
Transport per ezel

Actueel

Nieuwsbrief st. Lalibela okt 2017

We hebben onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken met als doel uw leesgenot te vergroten.

Het programma biedt u de mogelijkheid om uzelf van onze mailinglijst te verwijderen (helemaal onderaan deze mail), maar we hopen natuurlijk dat u onze activiteiten met belangstelling wilt blijven volgen.

bijlage

Toneelstuk over Keizer Tewodros

Flyer Tewodros
Flyer Tewodros

Perhaps you are not (yet) aware of the spectacular play about the life and times of Emperor Tewodros , which is performed in many European cities, including Nürnberg and Amsterdam-Diemen. The latter is on Saturday September 23rd at 3 pm.

You will find details in the attached flyer, in Amharic. The address of Oud Diemerlaaan 104 is the location of Theatre De Omval Diemen (easily accessed by tram 9 from Amsterdam Central Station).

bijlage

De knipselkrant

Knipselkrant 22

Ethiopië wordt steeds meer als lage lonenland erkend en Made in Ethiopia rukt op. De meeste investeerders zijn geen Ethiopiër, ze komen vooral uit Azië. Het land zet, met financiële steun van donoren, de komende jaren veertien industrieparken voor hen op. Een Chinees bedrijf bouwde het eerste: 52 fabriekshallen in Hawassa. De parken moeten 100.000 banen creëren en helpen voorkomen dat nog meer migranten uit de regio doorreizen naar Europa. Om de vluchtelingenstroom naar Europa beter op te vangen en mensenhandel tegen te gaan, is het zogenaamde Khartoem Proces van start gegaan tussen landen in Noordoost Afrika en de Europese Unie. Het IMF is juichend over de economische groei van het land. De afgelopen vijf jaar zijn ruim 5 miljoen mensen boven de armoedegrens beland. Er liggen kansen voor de uitvoer van teff, nu er wereldwijd steeds meer vraag komt naar glutenvrije producten. Maar de kleine man en vrouw in het land hebben te maken met snel stijgende voedselprijzen. De inflatie ligt boven de tien procent. De fricties over de Grand Renaissance Dam blijven Ethiopië en Egypte verdeeld houden. Er zijn enkele nieuwe zetten gedaan. Vooralsnog lijkt het er niet op dat er een wateroorlog komt.

Afgelopen maandag, 30 oktober, begon in een Haagse rechtbank het proces tegen de van oorlogsmisdaden verdachte Eshetu A. Hij zou onder meer 75 jonge gevangenen hebben laten ombrengen. In 2006 werd hij in Ethiopië bij verstek veroordeeld. De opstanden en botsingen in de Somali-regio en Oromya blijven het land beroeren. Door de onrust in het land rollen verschillende koppen. In het zuidwesten van Ethiopië toen anti-overheidsprotesten gewelddadig werden in Bedele en Chora, in Illubabor. Ethiopië krijgt een nieuwe eerste minister, Lemma Megerssa. De Voorzitter van het House of the Peoples’ Representatives trad onverwacht af. Washington en Europa blijven zich zorgen maken over de mensenrechtenschendingen. De onrust heeft een pas geopende cementfabriek gedwongen haar deuren weer te sluiten. De regering prijst traditionele Oromo - leiders voor hun vredesinterventie en belooft een nationale vredes - en veiligheidsconventie. Dat een delegatie van de Wereldraad van Kerken verlof krijgt om in Asmara te landen en een bemiddeling tussen Ethiopië en Eritrea voor te bereide n , kan duiden op ontspanning tussen beide landen. Overigens zou er afgelopen dinsdag, 31 oktober, ge schoten zijn op jonge demonstranten in Asmara. Een nieuwe studie noemt de Nuer in Gambe l la de meest gemarginaliseerden van het land. Voor de fijnproevers is er een artikel over de opstelling van de Eritrese Moslim Liga in de jaren 50 ten opzichte van Ethiopië. De steenrijke Ethiopisch e zaken man Mohammed Al Amoudi op de grond van de recente anti corruptie kampanje in Saoedi - Arabië gearresteerd . In februari 2018 wordt, iets later dan gepland, de vierde volkstelling gehouden. Liya Kebede was Estée Lauder’s eerste Afrikaanse model en brengt nu een eigen kledinglijn en een stichting samen om moeders in ha ar land beter te kunnen helpen. Nog een portret: Lang geleden woonde hij in Nederland : Mammo Muchie ; nu is deze Pan - Africanist een gevierd hoogleraar die de gehele wereld over trekt. Voor de liefhebbers van hardlopen is er een filmpje over Town of Runners.

download PDF

Archief